skip to Main Content

XƏBƏRLƏR

HAQQIMIZDA

Azərbaycan Respublikasının Əfqanıstan Veteranları İttifaqı 1988-ci ildə Bakıda keçirilmiş və 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən bir veteran ictimai təşkilatı olaraq qeydə alınmışdır. Təşkilat 1991, 1992, 1996, 1998, 2002 və 2005-ci illərdə yenidən qeydiyyatdan keçmişdir.

2005-ci ildə təşkilatın adını  “Azərbaycan Əfqanıstan Veteranları İctimai Birliyi” kimi  Ədliyyə Nazirliyi qeydə alınmışdır. Təşkilat dəfərlərlə Azərbaycan Respublikası Hökuməti tərəfindən yüksək  fəaliyyətinə görə  mükafatlandırılmışdır  və  İctimai Birliyin beş üzvü Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə Təraqqi medalı təltif olunmuşdır.

0

nəfər azərbaycanlı döyüşçü
Əfqanıstan müharibəsində iştirak edib

0

Azərbaycan vətəndaşı Əfqanıstan müharibəsində
müxtəlif vəzifələrdə mülkü işlərdə xidmət edib

0

nəfər azərbaycanlı döyüşçü Əfqanıstan müharibəsində
hərbi əməliyatlarda həlak olub

0

nəfər azərbaycanlı döyüşçü
Əfqanıstan müharibəsində əlil olub

Back To Top